Kontaktni podatki


DRUŠTVO KRIMINALISTOV SLOVENIJE
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno
Id. št. DDV:   65370678
Predsednik drušva - Jakob Demšar
Podpredsednik drušva - Slavko Koroš

Kontaktni obrazec