ORGANI DKS


UPRAVNI ODBOR:
Jakob DEMŠAR, predsednik DKS

Slavko KOROŠ, podpredsednik DKS

Andreja PEČOLER, sekretarka DKS

Mojca RÜCKER GOLTNIK, blagajničarka DKS

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

Mag. Branko JAPELJ

Damjan PETRIČ

Robert MUNDA

Marino PANGOS

Damijan TURK

France BOŽIČNIK

Damjan APOLLONIO

Primož DONOŠA

Dr. Anton DVORŠEK

Drago MENEGALIJA

Janez GOLJA

Romana SEREC

 

NADZORNI ODBOR:

Dr. Darko MAVER, predsednik nadzornega odbora

Franc SABLIČ, član nadzornega odbora

Dr. Jurij FERME, član nadzornega odbora

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Vinko SIMONOVIČ, predsednik častnega razsodišča

Stane ISAK, član častnega razsodišča

Srečko PUŠNIK, član častnega razsodišča