NAGOVOR PREDSEDNIKA DRUŠTVA KRIMINALISTOV SLOVENIJE

 

Spoštovane kriminalistke, spoštovani kriminalisti, sedanji(e) in nekdanji(e)!

 

Kriminalistično preiskovalno delo je napeto, zanimivo in stresno. Prinaša zadovoljstvo in razočaranja, srd in zadovoljstvo, gnus in olajšanje. Vidimo notorne kriminalce, ki odkorakajo na prostost, na desetine drugih zločinov, ki ostanejo nekaznovani, in veliko primerov, ki ostanejo nerazrešeni. Vidimo priče, ki (namerno ali iz strahu) lažejo pod prisego, do absurda razvlečene kazenske postopke, neučinkovito in razvlečeno delo izvedencev, zvite odvetnike in notarje in neodločne sodnike. Vidimo tudi veliko dobrega – svetle trenutke, ko sistem deluje kot naoljena ura, ko resnica in pravica na sodišču doživita zmagoslavje. Ob tem se pogosto sprašujemo, kaj pravzaprav žene kriminalistične preiskovalce, da opravljajo to naporno in nehvaležno delo: je to zanimivo delo, ki ostri razum in daje občutek intelektualne moči? Je to paradigma predanosti resnici, pravici in ne nazadnje tistim državljanom, ki še verjamejo v pravno državo? Je to moč izvajanja represivnih pooblastil…? Nekdanja kriminalistka je v svoji raziskavi psihosocialnih determinant, ki vplivajo na zdravje kriminalistov pred mnogimi leti zapisala, da poklic kriminalista ni samo zaposlitev, za opravljanje katerega bi bilo potrebno predvsem izpolnjevanje kriterija določene stopnje izobrazbe, temveč neredko pomeni način življenja. Delo kriminalista ni le zadovoljevanje družbenih in/ali osebnih potreb, temveč oboje in več kot to – delo kriminalistov se dotika tako posameznika(ov) kot družbe v celoti. Zato je to delo toliko bolj občutljivo, zahtevno, odgovorno in pogosto obremenjujoče. Gre za službo s posebno socialno odgovornostjo, v kateri so zaposleni ljudje različnih strok, ki naj bi jim bilo skupno t.i. »veselje do poklica«.

Zbirke tudi takih razmišljanj so pred leti vodile nekaj naših kolegov in kolegic, da so ustanovili Društvo kriminalistov Slovenije (DKS), ki pa še ni zaživelo v takem razcvetu, kot bi se spodobilo tako eminentni populaciji nekdanjih in sedanjih kriminalistov. Zato odločno izražamo željo in namen popularizirati delo društva, ga osvežiti in približati sedanjim in nekdanjim kriminalistkam in kriminalistom. Da začutite, da je to vaše društvo. In da vas obenem zaprosim, da preberete 6. In 7. člen statuta DKS, kjer so kratko in razumljivo napisani nameni in cilji društva. Spraviti jih je treba še v praktično življenje. To pa je naloga vse nas, posebej pa še vodstva DKS:

- Zato se moramo kot društvo javno odzivati na pritlehne in politikantske obtožbe na račun nestrokovnosti in politične indoktrinacije policije in javno poudariti da kriminalisti niso dekla ne te ali one politike in posameznih lobijev, kar mora dodatno okrepiti sicer zanesljiv in dober ugled kriminalistov med državljani.

- Zato moramo gojiti kult profesionalnosti in zakonitosti.

- Zato naj društvo pri državljanih in politiki krepi občutek, da je učinkovito delo kriminalistov eden od najpomembnejših temeljev varnosti.

- Zato je potreben stalni pritisk na politiko, ki mora ustvarjati odlične razmere za delo policije, upoštevajoč pri tem meje zakonitosti, sorazmernosti in človekove pravice.

- Zato bomo morali, ne glede na razsežnosti gospodarske in splošne družbene krize, ki se vztrajno zajeda v vse pore življenja in ki bo najbrž prinesla tudi kriminalistom še slabše materialne pogoje (tudi plače) resno analizirati posledice takih okoliščin na delovanje kriminalistične policije kot celote in vsakega posameznika v njej.

- Zato potrebujemo člane društva, ki si bodo lahko privoščili razkošje, da pri svojem delu sledijo le strokovnosti in zakonitosti, ne glede na položaj, zasluge, časti, ugled, klientelistično povezanost in politično ali mafijsko pripadnost kršilcev zakona.

- Zato je pomembno izmenjevati mnenja s kolegi v tujih društvih kriminalistov in sorodnimi društvi v naši državi (Tožilsko društvo, Sodniško društvo…).

- Zato je potrebno vaše bogate izkušnje preliti v strokovne članke.

- Zato se je zaradi pripadnosti kriminalistični stroki treba družiti med seboj, tako na strokovnih kot družabnih srečanjih.

- Zato želimo vaš odziv, vaš angažma in vaš vstop v DKS.

 

Z velikim spoštovanjem in pričakovanjem se veselim naših srečanj!

 

 

Jakob Demšar

Predsednik Društva kriminalistov Slovenije