NAGOVOR PREDSEDNIKA DRUŠTVA KRIMINALISTOV SLOVENIJE

 

Spoštovane kriminalistke, spoštovani kriminalisti (nekdanji in sedanji), kolegice in kolegi.


Enkrat kriminalist/ka, vedno kriminalist/ka – tudi zato se bom v nadaljevanju izogibal besedi »nekdanji«.


V življenju igramo veliko vlog – doma, v službi, med prijatelji…., pri tem pa je seveda zelo pomembno, da se v vsaki izmed le-teh dobro počutimo, smo uspešni, da nas izpopolnjuje, osrečuje, omogoča osebno rast, seveda pa je vse to prav tako pomembno za ljudi, ki živijo, delajo in ustvarjajo z nami. Seveda tu pomembno mesto zaseda vloga v poklicnem življenju. Odločitev, kaj bomo delali in ustvarjali v tej vlogi, je vsekakor ena izmed najpomembnejših – ali naj bo to vloga, v kateri bomo s čim manj napora prihajali do dobrih rezultatov, materialnih dobrin, pozornosti, ugodnosti….. je vsekakor osebna izbira vsakega posameznika. To vsekakor ni značilno in lastno za delo in vlogo, ki smo si jo v življenju izbrali kriminalisti. Vsi smo že zdavnaj spoznali, da brez garanja, odpovedovanja in neutrudne želje in motivacije »premagati zlo«, ne moremo pričakovati dobrih rezultatov, kakršne dosegamo. Seveda pa po drugi strani obstaja objektivna resnica, da kljub takšnemu požrtvovalnemu delu napor kriminalistk in kriminalistov ni primerno vrednoten. »Vloga« kriminalista ali kriminalistke te z leti in izkušnjami vsekakor temeljito preoblikuje in ni zgolj opravljanje dela, poklica, ampak ta vloga predstavlja tudi način življenja, ne samo nas samih, ampak tudi naših najdražjih.

 

Zaradi uveljavljanja naših skupnih interesov, tako strokovnih, razvojnih, delovnopravnih, statusnih…. smo že pred leti ustanovili Društvo kriminalistov Slovenije. Poleg tega je zelo pomembno, da je to društvo »naše društvo«, društvo kriminalistov, ki nas mora združevati, ki naj pooseblja vsakega izmed nas in kjer naj se sliši mnenje in beseda vsakega člana. Zavedamo se, da društvo še ni v celoti »zaživelo« v takšni kondiciji, kakor bi si vsi zaslužili. Tukaj je naloga vseh nas, da po svojih najboljših močeh soprispevamo k razvoju društva ter še večji prepoznavnosti predvsem pa, da odločno usmerjamo aktivnosti društva za uresničevanje osnovnega namena in ciljev, predvsem pa:
• zavzemanje za širitev strokovnih znanj v okviru programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter za zagotavljanje dostopnosti domače in tuje strokovne literature;
• zavzemanje za učinkovito izmenjavo izkušenj z drugimi policijskimi enotami, zunanjimi nadzornimi institucijami, lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami ter ostalimi predstavniki javnosti;
• krepiti občutek pripadnosti kriminalistični policiji in se zavzemati za krepitev ugleda kriminalistov v družbi s tem, da javnosti posredujemo objektivne informacije o našem delu;
• zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih norm zaposlenih, še posebej glede spoštovanja človekovih pravic in svoboščin.


Poleg teh aktivnosti se popolnoma zavedamo delovnopravnega in statusnega položaja kriminalistk in kriminalistov in bomo temu namenili v bodoče še več pozornosti. Tako je Upravni odbor društva za izvajanje strokovnih nalog s področja delovnopravnega položaja, vrednotenja dela, organiziranosti in razvoja kadrov, ki delajo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja imenoval posebno Komisijo, ki je že pripravila konkretne strateške dokumente in pripravlja nadaljnje aktivnosti.

 

Kot tudi že v preteklem obdobju bomo posebno pozornost namenili tudi organiziranju in izvajanju različnih oblik izpopolnjevanja in usposabljanja, prirejali stanovska srečanja, spodbujali preučevanja vprašanj s področja kriminalistične stroke in delovanja kriminalistične policije ter oblikovali svoja strokovna stališča. Aktivneje se bomo povezovali tudi s tujimi sorodnimi društvi in združenji, katerih namen bo predvsem izmenjava strokovnih znanj in izkušenj, pa tudi medsebojnega spoznavanja in krepitev zaupanja.

 

Spoštovane kriminalistke in kriminalisti, še veliko idej je, kako intenzivirati delo našega društva, vedno pa bodo tudi zelo dobrodošli vaši predlogi in sugestije, čemur bomo na spletni strani našega društva namenili posebno mesto. Potrdimo se, da naše društvo naredimo še prepoznavnejše, tako idejno kot tudi v kadrovskem smislu. Veselim se sodelovanja z vsemi.

 

S spoštovanjem!

 

Slavko Koroš

Predsednik DKS

 

 

 

 

Spoštovane članice in člani Društva kriminalistov Slovenije,

 

življenje nas preseneča. Z mnogimi trenutki. Veliko je majhnih in le na videz nepomembnih, drugi so veliki in puščajo velik vtis. Nekateri od njih so nam všeč, spet drugi ne. Trenutki sestavljajo dneve in dnevi leta in iz trenutka v trenutek rastejo in mi z njimi. Leto se počasi izteka, brez skrbi. Prihaja novo in z njim novi trenutki in nova presenečenja, nekatera dobra, nekatera malo manj, vendar so vsa naša. Upam in želim, da bodo vaša vsa dobra.

 

Tudi v našem Društvu je zelo podobno - ko v tem času opravljamo inventuro lahko ugotovimo, da smo kar nekaj stvari naredili, tudi zaradi "okoliščin" v katerih smo delali jesenskem času, pa so določene naloge in zaveze ostale nerealizirane in jih bo potrebno realizirati čimprej....pa o tem po praznikih!

 

Vsem članicam in članom v imenu Upravnega odbora Društva in v svojem imenu želim, da preživite bližajoče praznike v družbi najbližnjih, novo leto 2019 pa naj bo posejano z mnogimi trenutki sreče ter čudovitih presenečenj.

 

Slavko Koroš
Predsednik DKS