Kontaktni podatki


DRUŠTVO KRIMINALISTOV SLOVENIJE
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno
Id. št. DDV:   65370678
Predsednik drušva - Slavko Koroš
Podpredsednik drušva - Mitja Gregorc

Kontaktni obrazec