ORGANI DKS


UPRAVNI ODBOR:

Predsednik DKS:

1. Slavko KOROŠ

Podpredsednik DKS:

1. Mitja GREGORC

 

Sekretarka DKS:

1. Andreja PEČOLER

Blagajničarka DKS:

1. Tanja GOLEŽ

 

Člani upravnega odbora DKS: Nadzorni odbor DKS:

1. Damijan APOLLONIO

2. Damjan PETRIČ

3. Robert MUNDA

4. Bojan ROUS

5. Damijan TURK

6. France BOŽIČNIK

7. Primož DONOŠA

8. Marino PANGOS

9. Mag. Branko JAPELJ

10. Dr. Anton DVORŠEK

11. Janez GOLJA

12. Jakob DEMŠAR

 

Nadzorni odbor DKS: 

1. Dr. Jurij FERME - predsednik

2. Biserka DEBELJAK - član

3. Franc SABLIČ - član

 

Častno razsodišče

1. Vinko SIMONOVIČ - predsednik

2. Bojan ROBEK - član

3. Stane ISAK - član