POSVET O HIŠNIH PREISKAVAH PRI ODVETNIKIH, TACEN 04.03.2015Kriminalisti se zavedamo, da je zakonitost policijskih opravil eden od temeljev pravne države, obenem pa opozarjamo na vedno večjo zahtevnost dokazovanja v (pred)kazenskih postopkih. Gotovo se ob trku različnih udeležencev v postopku kažejo tudi različne pravne in operativne dileme. Da bi jih poskušali odpraviti, smo v našem društvu na temo (NE)ZAKONITOST HIŠNIH PREISKAV PRI ODVETNIKIH organizirali 4. marca 2015 ob 11.00 uri "POSVET", ki je bil izveden v prostorih Policijske akademije v Tacnu. Svoja razmišljanja so predstavili:

 

- Toni Kastelic iz UKP GPU je pojasnil tehniko pregleda zaseženih predmetov ,

- Mag. Damijan Florjančič, sodnik Vrhovnega sodišča (opravičil) - njegovo mnenje je prenesel

   predsednik DKS,

- Drago Šketa, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru,

- Dr. Primož Gorkič iz Pravne fakultete v Ljubljani,

- Dr. Sabina Zgaga iz Fakultete za varnostne vede v Ljubljani in

- Jakob Demšar, predsednik DKS.

 

Posvet je bil odprt le za strokovno javnost in člane Društva kriminalistov, Društva državnih tožilcev, Sodniškega društva in Odvetniške zbornice.

 

Jakob Demšar

Predsednik Društva kriminalistov Slovenije