ČLANEK - KAFKA, TRANZICIJA IN GOSPODARSKI KRIMINAL


Predsednik DKS v članku piše o dolgoletnem delu kriminalistične policije na področju preiskovanja t.i. tranzicijskega gospodarskega kriminala in pojasnjuje, da v primerjavi z nekateri drugimi organi, predvsem sodstvom, kriminalistična policija ni spala in ignorirala dolgoletno plenjenje nekdanje skupne lastnine.

[prenos] 0.1 MB PRENESI ČLANEK